Advies, audits

We zetten onze expertise in om de grote lijnen en fasen van uw project uit te tekenen.

Bewustmaken

Zet in op de bewustmaking en voorlichting van rokers wat betreft de gevaren van het op de grond gooien van peuken, een handeling die nog al te vaak als onschuldig wordt beschouwd.

Asbakken installeren

Rust rookruimtes uit met asbakken en het bijhorende communicatiemateriaal.

Inzamelen

Verzamel de sigarettenpeuken in uw bedrijf of gemeente.

Recycleren

De peuken worden gereinigd zodat ze kunnen worden gerecycleerd om de materialen te hergebruiken voor de productie van straatmeubilair.

Rapporten en uitreiking van certificaten

De positieve effecten van uw ‘Naar nul peuken’-project meten en erover communiceren is zeer belangrijk.

Vragen over onze diensten?

Neem contact met ons op via mego@shime.lu