Waarom recycleren?

Giftig afval

Plastic afval

Sigarettenpeuken, die als gevaarlijk afval wordt beschouwd, vormen een ware plaag voor onsecosysteem. Op dit moment komt de afvalverwerking van peuken neer op een verbranding met het restafval. Die verbranding produceert heel wat broeikasgassen en draagt bij tot de opwarming van de aarde.

Wij bieden een duurzaam alternatief via recyclage aan.

Le-mégot-v3

Vragen over onze diensten?

Neem contact met ons op via mego@shime.lu