Bewustmaken en voorlichten

Ons doel

zorgen dat er geen peuken meer op de grond belanden!

Sigarettenpeuken vormen een ware plaag voor het milieu omdat ze gemaakt zijn van plastic (celluloseacetaat) en een hoog gehalte giftige stoffen bevatten.

Dit is een probleem dat ons allen aangaat: rokers en niet-rokers.

Daarom is het cruciaal om rokers bewust te maken van de gevaren van het op de grond gooien van peuken, een handeling die nog al te vaak als onschuldig wordt beschouwd. shime heeft verschillende diensten en educatieve hulpmiddelen uitgewerkt om hierover voorlichting te geven zonder daarbij rokers te stigmatiseren.

Gepersonaliseerde bewustmakingsacties

Acties in uw gemeente of bedrijf die verschillende vormen kunnen aannemen (stands, workshops, opruimacties enz.)

Aangepaste communicatietools

We bieden verschillende communicatiedragers aan (digitale posters, personaliseerbare zakasbakken, brochures enz.)

Opleidingen voor het schoonmaakpersoneel

We hebben procedures en hulpmiddelen ontwikkeld om de hantering, de opslag en het vervoer van dit gevaarlijk afval te beheren.

Bewustmaken en voorlichten

Bewustmakingsacties!

We zetten binnen uw gemeente of bedrijf bewustmakingsacties op die verschillende vormen kunnen aannemen.

  • Informatieve stand in uw gebouw om in dialoog te treden met werknemers en bezoekers en uw ecologisch project aan hen voor te stellen.
  • Speelse en interactieve workshops waarin de rokers via spelletjes, quizzen enz. bij het project worden betrokken.
  • Stand op uw gemeente-evenement (kermis, markt, beurs, dorpsfeest enz.) om mensen bewust te maken van de vervuiling door sigarettenpeuken.
  • Opruimactie voor zwerfpeuken (cigarette butt challenge) om de mensen op een leuke en sportieve manier bij het project te betrekken.
Bewustmaken en voorlichten

Aangepaste communicatietools

Om deze acties te ondersteunen en voor een langdurige bewustwording te zorgen, biedt shime ook verschillende communicatiemedia aan zoals digitale posters, stickers, aanpasbare zakasbakken, brochures, enz.

Onze kleine shimeGO-personages zijn er om u te ondersteunen bij uw communicatie en uw “Naar nul peuken”-aanpak.

Bewustmaken en voorlichten

Opleidingen voor schoonmaakpersoneel.

Sigarettenpeuken hebben de toxiciteitscodes HP6 en HP14 toegewezen gekregen, wat betekent dat het gaat om gevaarlijk afval.

Daarom hebben we procedures en hulpmiddelen ontwikkeld om de hantering, de opslag en het vervoer van dit type afval te beheren.

  • We leiden schoonmaakpersoneel en iedereen die het afval moet hanteren op om hun veiligheid en welzijn te waarborgen.
  • We beschikken over de nodige vergunningen en certificeringen voor de handel en tussenhandel in en de opslag en het vervoer van gevaarlijk afval.

Vragen over onze diensten?

Neem contact met ons op via mego@shime.lu