Recycleren

Een procedé voor het recycleren van sigarettenpeuken

dat uniek is in Europa

Sigarettenpeuken zijn een van de meest voorkomende types afval in onze bodems en oceanen.Ze zijn extreem vervuilend omdat ze bestaan uit plastic en duizenden chemicaliën en worden daarom beschouwd als gevaarlijk afval.Om deze reden wordt het nu als gevaarlijk afval beschouwd.

Peuken die niet op de grond worden gegooid, belanden meestal bij het restafval waarna ze worden verbrand of op een vuilnisbelt terechtkomen.

Dankzij onze oplossing, die uniek is in Europa, kunnen we dit afval omzetten in een duurzame grondstof.

Door de peuken te recycleren:

  • voorkomen we de uitstoot van broeikasgassen (door verbranding);
  • sparen we onze grondstoffen;
  • voorkomen we water-, bodem- en luchtvervuiling;
  • sporen we rokers aan om hun peuken in een aangepaste asbak te gooien.
Een milieuvriendelijk

dat meerwaarde creëert

shime heeft een concessieovereenkomst ondertekend met het Franse bedrijf MéGO! met zetel in Bretagne dat tot op heden de enige fabriek voor de terugwinning en recyclage van sigarettenpeuken in Europa uitbaat.

Die speelt een dubbele rol:

  • een hefboomeffect op het gedrag door recyclage: een hoger sorteer- en inzamelingspercentage dan wanneer gewone vuilnisbakken of afvalophaling worden gebruikt;
  • de creatie van een duurzaam materiaal dat kan worden gerecycleerd aan het einde van zijn levensduur.

We gebruiken een behandelings- en reinigingstechnologie die breekt met de courante energieverslindende en vervuilende behandelingsprocessen: er worden geen chemicaliën gebruikt of in de natuur gedumpt.

Creatie van een nieuw materiaal

PlastiGO!

Het procedé voor de reiniging en recyclage van sigarettenfilters heeft een nieuw gepatenteerd materiaal als resultaat: PlastiGO !

PlastiGO! wordt gebruikt om straatmeubilair te maken voor rokerszones. Dat versterkt opnieuw het stimulerende effect van het project (uit onze studies blijkt dat er 30% minder peuken op de grond worden gegooid).

PlastiGO! is een inerte stof die via een statiegeldsysteem ter beschikking wordt gesteld om tot in het oneindige te worden gerecycleerd. Ze past dus perfect in het streven naar een kringloopeconomie.

Vragen over onze diensten?

Neem contact met ons op via mego@shime.lu